Fúze a akvizice

Advokátní kancelář HAJDUK & PARTNERS má bohaté zkušenosti s právním poradenstvím při realizaci transakcí spočívajících ve fúzích a akvizicích subjektů z různých ekonomických odvětví. Poskytneme Vám profesionální právní podporu při plánování strategie a vyjednávání až po samotnou implementaci toho nejvhodnějšího modelu transakce.

Široké a aktivní zkušenosti právního týmu Advokátní kanceláře HAJDUK & PARTNERS z různých oblastí práva, umožňují spolehlivě identifikovat rizika v M&A projektech. Při každém M&A projektu se snažíme pro naše klienty, ať už se jedná o korporaci, její společníky či investory, důsledně zanalyzovat veškeré aspekty fúze či akvizice s cílem nalézt co efektivnější řešení. I díky přeshraničnímu přesahu Advokátní kanceláře HAJDUK & PARTNERS tvoří významnou část realizovaných transakcí právě fúze a akvizice s přeshraničním prvkem, a to zejména – nikoliv však výlučně – v podobě akvizice podílů (share deal), akvizice ve formě asset deal, fúze sloučením, rozdělení odštěpením sloučením (spin-off), rozdělení odštěpením, joint venture, změny právní formy.

S ohledem na individuální potřeby a požadavky svých klientů připravíme veškerou před-transakční dokumentaci zahrnující intenční dopis a dohodu o důvěrnosti (NDA), provede due diligence společnosti, včetně následných realizačních smluvních dokumentů.

 

 

nám. Svobody 527 / Steel House, 10. patro
739 61, Třinec, Česká republika

 

Tel.: +420 558 711 529
E-mail: office@hajduk.cz

Obchodní podminky
Mimosoudní řešení

 

Zásady ochrany osobních údajů