Pravidla pro cesty do zahraničí aneb Semafor i z jiného úhlu pohledu

Pravidla pro cesty do zahraničí aneb Semafor i z jiného úhlu pohledu

Omezení zavedená v důsledku panující pandemie nemoci COVID-19 nadále prostupují celou společností a nemůže být pochyb o tom, že se s nimi setkalo mnohonásobně více občanů, než kolik se dosud mohlo setkat například s Covid pozitivním pacientem. S blížícími se letními měsíci nabývá na aktuálnosti i téma zahraničních cest.

Mimořádným opatřením ministerstva zahraničí byly státy Evropské unie a další státy schengenského prostoru rozděleny do tří kategorií – s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy.

Do zemí s nízkým rizikem (zelená) bude možné od 15.6. vycestovat z ČR bez udání důvodu, tedy i na dovolenou, a to bez nutnosti karantény nebo předložení negativního testu. Do zemí se středním rizikem (oranžová) budou platit pro české občany stejná pravidla jako pro cestování do států s nízkým rizikem, tedy cestování bez omezení; pro cizince bude při cestování do ČR platit povinnost předložit negativní test nebo nastoupit do karantény. Při cestě do zemí s vysokým rizikem nákazy (červená) bude platit povinnost předložit negativní test nebo nastoupit karanténu při návratu do ČR jak pro české občany, tak pro cizince.

Tolik pohled optikou opatření české strany, jaká pravidla pro vstup cizinců na své území však platí v zemích, kterým Česká republika přiřadila na cestovním semaforu zelenou barvu? Níže přinášíme souhrn informací převzatých k 2.6.2020 z webu ministerstva zahraničních věcí.

Bulharsko

Vstup pro české občany neomezen, podmínkou je předložení prohlášení vstupující osoby.

Estonsko

Vstup pro české občany neomezen, jednou týdně je vydáván seznam zemí, sestavený podle relativní míry infekce COVID-19, jejichž občané musí po vstupu do Estonska nastoupit 2týdenní karanténu.

Finsko

Vstup umožněn pro rodinné příslušníky osob s trvalým pobytem ve Finsku, dále z pracovních nebo studijních důvodů, z naléhavých rodinných důvodů či v případě jiných nezbytných a odůvodněných cest.

Chorvatsko

Vstup pro české občany neomezen, podmínkou je předložení vyplněného formuláře vstupující osoby.

Island

Vstup podmíněn 14denní karanténou, od 15.6. se očekává rozvolnění pravidel.

Kypr

Od 9.6. je nutno k cestě na Kypr předložit negativní test na COVID-19 absolvovaný maximálně 72 hodin před odletem. Pokud během pobytu na Kypru turista onemocní COVID-19, on a všichni jeho bezprostřední spolucestovatelé budou přesunuti do nařízené karantény.

Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko

Vstup pro české občany neomezen.

Maďarsko

Vstup pro české občany bez omezení pokud pobyt v Maďarsku nepřesáhne 48 hodin.

Německo

Možnost vstupu pro osoby se závažnými důvody pro vstup do země, včetně rodinných a osobních důvodů.

Norsko

Vstup omezen, umožněn pro rodinné příslušníky osob s pobytem v Norsku a dále z pracovních důvodů.

Polsko

Neomezený vstup umožněn pouze z pracovních důvodů.

Rakousko

V případech, kdy se nejedná o pracovní nebo studijní cesty, či jiné závažné důvody, musí cestující předložit atest o neinfikovanosti koronavirem, který nesmí být starší čtyř dnů.

Rumunsko

Mimo osob s dlouhodobým vízem či povolením k pobytu vstup povolen osobám pohybujícím se za výkonem povolání či cestujícím z naléhavých důvodů (lékařských nebo rodinných).

Řecko

Od 15.6. vstup i pro turisty bez omezení přes vybraná letiště, od 1.7. avizováno rozšíření počtu vybraných letišť, včetně ostrovů.

Slovensko

Vstup pro české občany bez omezení pokud pobyt na Slovensku nepřesáhne 48 hodin.

Slovinsko

Volný vstup turistům, pokud mají ve Slovinsku potvrzenou rezervaci a tuto rezervaci prokáží, nebo ve Slovinsku vlastní nemovitost nebo zde mají registrované letadlo nebo plavidlo a prokáží své vlastnictví. Osoba prokazatelně provozující obchodní činnost, pokud opustí Slovinsko týž den nebo předloží negativní výsledek testu na COVID-19, který není starší než tři dny. Cesty za osobami blízkými nebo cesty z rodinných důvodů s návratem tentýž den.

Švýcarsko  

Bez omezení umožněn vstup pouze švýcarským občanům a cizincům s platnými pobytovými tituly ve Švýcarsku. Výjimky pro další kategorie osob lze nalézt na webové stránce Státního sekretariátu pro migraci (SEM).

Tento článek nebude průběžně aktualizován, proto doporučujeme informace k jednotlivým zemím průběžně sledovat na tomto odkazu s abecedním rozcestníkem jednotlivých zemí na webu ministerstva zahraničních věcí:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html#E

 

2.6.2020                                                                                             Mgr. Martin Bielesz, advokát   

Related posts