Příprava novely zákona o zadávání veřejných zakázek

Příprava novely zákona o zadávání veřejných zakázek

V pondělí 16.11.2020 by se na pořad jednání vlády měl dostat dlouho připravovaný návrh novely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“). Ačkoliv se původně plánovaná účinnost novelizovaného znění tohoto zákona z 1.1.2021 odsouvá pravděpodobně až na 1.7.2021, nebude na škodu se už nyní popořadě zběžně seznámit s některými změnami, které by měla přinést. Nové znění