Paragrafy na dovolené aneb O odpovědnosti provozovatele ubytovacího zařízení za vnesené věci

Paragrafy na dovolené aneb O odpovědnosti provozovatele ubytovacího zařízení za vnesené věci

Dnešní příspěvek má letní, prázdninovou tématiku, byť – jak už to u právních článků tohoto typu bývá – bohužel nepopisuje žádný příjemný zážitek z dovolené. Tento článek se totiž zabývá situací, kdy v ubytovacím zařízení (hotel, penzion atd.) dojde obecně řečeno ke škodě na věcech (zničení, krádež apod.), které do ubytovacích prostor vnesl ubytovaný. Bude tak

Rozhodčí doložky ve spotřebitelských smlouvách

Rozhodčí doložky ve spotřebitelských smlouvách

Ochrana spotřebitele je oblastí, na níž je v rámci Evropské unie kladen velký důraz. I v rámci českého právního řádu již samozřejmě existuje mnoho předpisů, regulujících tuto problematiku. K nejvýznamnějším patří zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, který zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie a upravuje kromě jiného

Vícepráce a samostatné plnění – nepatrný rozdíl, který může zhotoviteli zachránit peníze

Vícepráce a samostatné plnění – nepatrný rozdíl, který může zhotoviteli zachránit peníze

Jedním z nejčastějších sporů, k němuž dochází v souvislosti s plněním smlouvy o dílo, zejména smlouvy o dílo týkající se stavebních prací, je spor o zaplacení prací provedených zhotovitelem nad rámec původního předmětu díla. Ačkoli smlouvy o dílo v naprosté většině případů obsahují ujednání o tom, jak v případě nutnosti provedení těchto prací a obecně změn smlouvy postupovat, a striktně stanovují,

Chystaný zákon o realitním zprostředkování: kdo se může nově stát „realiťákem“?

Chystaný zákon o realitním zprostředkování: kdo se může nově stát „realiťákem“?

Realitním makléřem se může dle současné právní úpravy stát téměř každý. Na realitní makléře se totiž v České republice zatím nekladou žádné kvalifikační ani odborné požadavky. Podle údajů Českého statistického úřadu bylo u nás ke konci roku 2018 okolo 15 tisíc realitních zprostředkovatelů. Neoficiální odhady uvádějí, že se realitní činností zabývá až 25 tisíc makléřů. V porovnání

Konec zákona o ochraně osobních údajů aneb Nový zákon o zpracování osobních údajů

Konec zákona o ochraně osobních údajů aneb Nový zákon o zpracování osobních údajů

Bez velkého mediálního zájmu pozbyl dne 23.4.2019 svou účinnost zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (zákon č. 101/2000 Sb.). Na poli ochrany osobních údajů však nezačalo tím dnem panovat žádné bezvládí. Zanikající předpis byl hned s účinností od 24.4.2019 nahrazen zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, přičemž nad vším, co

Hromadné žaloby

Hromadné žaloby

Vzhledem k tomu, že se i v České republice připravuje návrh zákona o hromadných žalobách, je velmi pravděpodobné, že se s tímto pojmem dříve nebo později budeme setkávat také v našem právním řádu. Co to jsou hromadné žaloby, kdo a za jakých podmínek je bude moci využívat, a jaký je vlastně jejich účel, se pokusím vysvětlit v následujícím článku. Ačkoli

Náhrada škody způsobené dítětem

Náhrada škody způsobené dítětem

 „Deliktní odpovědnost nezletilého“ – tento, pravda, nepříliš poutavý název článku v sobě skrývá relativně praktickou otázku: nakolik je dítě civilněprávně zodpovědné za škodu, kterou způsobí třetí osobě? Troufám si říci, že tuto otázku si musel již položit každý rodič, který se těší svými velmi aktivními ratolestmi s bujarou fantazií. Cílem tohoto článku je stručně – a s ohledem

Co dělat, když zaměstnanec pozbyde zdravotní způsobilost k výkonu práce?

Co dělat, když zaměstnanec pozbyde zdravotní způsobilost k výkonu práce?

I když zaměstnanec vždy před vznikem pracovního poměru musí projít vstupní lékařskou prohlídkou, nezřídka se stává, že svou zdravotní způsobilost pozbyde následně v průběhu trvání pracovního poměru. K tomuto dochází zejména u déle trvajících zaměstnaneckých vztahů. V průběhu pracovního poměru může zaměstnanec ztratit zdravotní způsobilost buď z důvodu pracovního úrazu, kvůli nemoci z povolání, anebo z obecných příčin, za které zaměstnavatel

Spotřebitelská soutěž a jak (s)právně nastavit její pravidla

Spotřebitelská soutěž a jak (s)právně nastavit její pravidla

V dnešním světe e-commerce představují spotřebitelské soutěže populární a účinný marketingový nástroj pro posílení značky a podporu prodejnosti výrobků a služeb. Prodejci pořádají na sociálních sítích různé akce a hry, aby nalákali nové zákazníky. Určitě nejednou se nám stalo, že jsme byli označeni v komentářích soutěžních příspěvků nebo jsme se spotřebitelské soutěže dokonce sami zúčastnili. Přestože již

Osobní překážky v práci na straně zaměstnanců s náhradou mzdy 2. část

Osobní překážky v práci na straně zaměstnanců s náhradou mzdy 2. část

V našem minulém příspěvku již nezbyl prostor věnovat dostatečnou pozornost důležitým osobním překážkám v práci na straně zaměstnanců, které nastávají v důsledku nutnosti doprovodit jejich rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení. Protože navíc i v těchto případech vzniká zaměstnancům za jistých okolností nárok

Některé jiné důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnanců s náhradou mzdy 1. část

Některé jiné důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnanců s náhradou mzdy 1. část

Nejeden zaměstnavatel si již musel položit otázku, za jakých podmínek je povinen umožnit svým zaměstnancům, aby doprovodili rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení nebo aby sami zaměstnanci navštívili v pracovní době lékaře. Hned vzápětí pak bývá potřeba vyřešit i problematiku toho, za jakých okolností v těchto situacích vzniká zaměstnancům i nárok na náhradu mzdy. Uvedené bude stručně shrnuto

GDPR – mýtus o prioritě souhlasu se zpracováním osobních údajů

GDPR – mýtus o prioritě souhlasu se zpracováním osobních údajů

Už uplynul téměř měsíc ode dne nabytí účinnosti evropského nařízení o ochraně osobních údajů (známý pod zkratkou GDPR), jehož hlavním posláním je ochrana osobních údajů fyzických osob v Evropské unii. Podle odhadů se doposud na tuto novou právní regulaci připravilo pouze 15-20 % českých podnikatelů, což je poměrně znepokojující fakt s ohledem na možné sankce