Smlouva o výkonu funkce ve světle novely zákona o obchodních korporacích

Smlouva o výkonu funkce ve světle novely zákona o obchodních korporacích

Smlouva o výkonu funkce ve světle novely zákona o obchodních korporacích Od. 1. ledna 2021 bude účinný zákon č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tato novela zákona o obchodních korporacích mimo jiné obsahuje i

Novela trestního zákoníku a trestního řádu 2020

Novela trestního zákoníku a trestního řádu 2020

Dne 6. 8. 2020 byl ve sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 333/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, jenž zavádí poměrně zásadní změny. Tento článek si klade za cíl

Zrušení daně z nabytí nemovitostí

Zrušení daně z nabytí nemovitostí

Návrh zákona, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy, předložila vláda k projednání poslanecké sněmovně 27. května 2020. Jeho cílem má být podle ministerstva financí z dlouhodobého hlediska zvýšit dostupnost bydlení, povzbudit ochlazený realitní trh a

Novela občanského zákoníku 2020 – bytové spoluvlastnictví

Novela občanského zákoníku 2020 – bytové spoluvlastnictví

V minulém příspěvku jsme začali popisovat změny v soukromém právu, které do občanského zákoníku s účinností od 1.7.2020 přinesla zatím jeho  poslední novela. Zmínili jsme „znovuzrušení“ zákonného předkupního práva spoluvlastníků nemovité věci a novinky v právní úpravě nájmu bytu. Poslední novelizovanou oblastí, kterou jsme se ještě nezabývali, je bytové spoluvlastnictví. Pojďme tento rest nyní napravit. Kladně hodnotíme v první řadě

Novela občanského zákoníku 2020 – předkupní právo, nájem bytu

Novela občanského zákoníku 2020 – předkupní právo, nájem bytu

V uplynulých týdnech a měsících převažovala v legislativní oblasti aktivita vyvolaná koronavirovou situací. Téměř denně nás vláda nebo parlament zahlcovali řadou nařízení, vyhlášek a novel zákonů, a to zejména v oblasti zdravotnictví, daní, sociálního pojištění apod. Došlo však i na změny zákonů, které byly připravovány již dříve, a nevyvolala je tato mimořádná situace. Jendou z těch, které stojí za

Pravidla pro cesty do zahraničí aneb Semafor i z jiného úhlu pohledu

Pravidla pro cesty do zahraničí aneb Semafor i z jiného úhlu pohledu

Omezení zavedená v důsledku panující pandemie nemoci COVID-19 nadále prostupují celou společností a nemůže být pochyb o tom, že se s nimi setkalo mnohonásobně více občanů, než kolik se dosud mohlo setkat například s Covid pozitivním pacientem. S blížícími se letními měsíci nabývá na aktuálnosti i téma zahraničních cest. Mimořádným opatřením ministerstva zahraničí byly státy Evropské unie a další

Pravidla pro výplatu plnění členům orgánů obchodních korporací

Pravidla pro výplatu plnění členům orgánů obchodních korporací

Nejen u jednočlenných obchodních společností se nezřídka stává, že společnost vyplácí členům svých volených orgánů odměnu či jiné plnění, aniž by pro tuto výplatu byla dodržena základní pravidla vyžadovaná zákonem o obchodních korporacích. Jednatel, člen představenstva nebo dozorčí rady, statutární ředitel nebo člen správní rady společnosti tak plnění od společnosti přijímá neoprávněně. Ačkoli v nemalé části

Ošetřovné pro zaměstnance a OSVČ v době koronakrize  aneb Slibem nezarmoutíš

Ošetřovné pro zaměstnance a OSVČ v době koronakrize aneb Slibem nezarmoutíš

Již několik týdnů platí v oblasti ošetřovného nová pravidla, zavedená v důsledku pandemie koronaviru. Obecně umožňují rodičům a dalším osobám, aby na tuto dávku dosáhly i po dobu delší než dřívějších devět, potažmo šestnáct, dnů, a mohou díky nim o příspěvek, avšak z jiných zdrojů, než z nemocenského pojištění, žádat také osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Postupem času se

Rychlejší nákup zboží a služeb nezbytných pro předcházení šíření pandemie

Rychlejší nákup zboží a služeb nezbytných pro předcházení šíření pandemie

Sdílíme užitečné know-how polských sousedů Ačkoliv by se mohlo po nedávném uzavření hranic jevit, že je v tom každý stát sám za sebe, nebylo by moudré tomu uvěřit. Není možné, aby v dobách zuřící pandemie byli občané jednoho státu úplně zdraví, když bude za hranicemi bujet nebezpečná nákaza. Jsme v tom všichni spolu. Spolu se musí uzdravit celá

Právní otázky kolem koronaviru

Právní otázky kolem koronaviru

Každý, kdo sleduje v médiích zprávy, musel jistě zaregistrovat i opatření přijatá v souvislosti se šířením koronaviru. Každý den ovšem přináší změny ve vývoji a vláda, respektive ministerstva, se svými opatřeními snaží omezit šíření viru. Ještě na začátku února řešili zaměstnavatelé, zda můžou zaměstnancům zakázat dovolenou v Itálii (nemůžou). Později, když vycházely najevo počty nakažených v severní Itálii, si

Ručení jednatele za dluhy obchodní společnosti

Ručení jednatele za dluhy obchodní společnosti

V jednom z předchozích příspěvků kolegy JUDr. Piotra Mendreka byly vysvětleny principy péče řádného hospodáře, které souvisí s výkonem funkce statutárního orgánu obchodní společnosti. Na úvod článku je vhodné k tomuto tématu pouze připomenout, že člen orgánu obchodní společnosti je povinen svou funkci v rámci péče řádného hospodáře vykonávat s nezbytnou loajalitou, s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Mnozí jednatelé společností však během

Statutární orgán a jeho loajalita vůči společnosti

Statutární orgán a jeho loajalita vůči společnosti

V jednom z předchozích příspěvků bylo řečeno několik slov o postavení a základních povinnostech statutárního orgánu obchodní korporace. Pro připomenutí: klíčovou povinností statutárního orgánu je jednat s péčí řádného hospodáře, což slovy zákona znamená jednat „s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí“ (§ 159 odst. 1 občanského zákoníku). Účelem tohoto článku je blíže prozkoumat první ze zmíněných složek