Zákon o evidenci skutečných majitelů

Zákon o evidenci skutečných majitelů

1. 6. 2021 nabývá účinnosti zbrusu nový zákon o evidenci skutečných majitelů, vyhlášený pod č. 37/2021 Sb. Samostatný zákon nahrazuje dosavadní úpravu vedení evidence skutečných majitelů. Nová definice skutečného majitele pro účely evidence rozšiřuje stávající pojetí a okruh osob označovaných jako skutečný majitel právnické osoby. Zákon zavádí sankce za neprovedení zápisu skutečného majitele. Ty jsou

Čerpání dovolené po novele zákoníku práce

Čerpání dovolené po novele zákoníku práce

Čerpání dovolené po novele zákoníku práce K prvnímu lednu 2021 nabývají účinnosti některá ustanovení zákona č.  285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony. Tato dlouho očekávaná novela zákoníku práce přináší mimo jiné i výrazné změny právní úpravy dovolené, a právě tomuto tématu se budeme podrobněji věnovat

Povolení k činnosti investičního zprostředkovatele

Povolení k činnosti investičního zprostředkovatele

Už v roce 2018 nabyla účinnosti novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu, která opustila do té doby ve vztahu k investičnímu zprostředkovateli užívaný registrační princip, kdy za určitých okolností bylo možné investičního zprostředkovatele zaregistrovat do příslušného registru i bez zahájení správního řízení, a nahradila jej principem povolovacím. To znamená, že celý proces registrace se zkomplikoval

Příprava novely zákona o zadávání veřejných zakázek

Příprava novely zákona o zadávání veřejných zakázek

V pondělí 16.11.2020 by se na pořad jednání vlády měl dostat dlouho připravovaný návrh novely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“). Ačkoliv se původně plánovaná účinnost novelizovaného znění tohoto zákona z 1.1.2021 odsouvá pravděpodobně až na 1.7.2021, nebude na škodu se už nyní popořadě zběžně seznámit s některými změnami, které by měla přinést. Nové znění

K problematice jednostranných zápočtů pohledávek vůči pozastávkám (zádržnému)

K problematice jednostranných zápočtů pohledávek vůči pozastávkám (zádržnému)

Pozastávka, neboli také zádržné, je institut, který ač neupraven v zákoně, je v podnikatelské praxi hojně využíván. Především v souvislosti se smlouvami o dílo ve výstavbě lze dokonce uvést, že ujednání o pozastávce je jejich běžnou součástí a smlouvy o dílo, v rámci nichž by pozastávka mezi stranami nebyla sjednána, jsou v menšině. V praxi je také naprosto běžné, že strana

AML vyhláška ČNB aneb Další důvody k zásahům do soukromí klientů

AML vyhláška ČNB aneb Další důvody k zásahům do soukromí klientů

Už před více než rokem nabyla bez větší pozornosti své účinnosti vyhláška ČNB o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Jde o vyhlášku č. 67/2018 Sb. účinnou od 1.10.2018 a dále jí budeme označovat jen jako AML (anti money laundering) vyhláška. Rok

O řádném hospodáři a jeho péči

O řádném hospodáři a jeho péči

Vnitřní strukturu obchodní korporace tvoří její orgány. Mezi tyto patří zejména nejvyšší orgán (např. valná hromada s.r.o.), kontrolní orgán (např. dozorčí rada a.s.) a statutární orgán (např. komplementář v případě komanditní společnosti nebo jednatel s.r.o.; v angloamerickém prostředí se často používá zkratka CEO). Každý z výše uvedených orgánů má jiné postavení a odlišnou funkci dovnitř či navenek té které

Zvířata v nájemním bytě

Zvířata v nájemním bytě

Ať už jste nájemcem bytu a vášnivým milovníkem zvířat nebo majitelem bytu (případně bytového domu), který musí řešit domácím mazlíčkem způsobené škody vzniklé na jeho vybavení a také stížnosti sousedů a hluk, zápach, popřípadě jiné nepříjemnosti, vzniklé v souvislosti s chovem domácích zvířat v bytě, může být pro vás tento článek přínosný. Následující text má totiž

K některým základním aspektům převodu obchodního závodu – 2. část

K některým základním aspektům převodu obchodního závodu – 2. část

Úvod do problematiky převodu obchodního závodu zůstal nedokončený, a je proto naší milou povinností na toto téma dnes navázat, protože informací, které stojí v souvislosti s tímto typem smlouvy za zmínku, zbývá ještě mnoho. Končili jsme konstatováním, že se koupě obchodního závodu považuje také za převod činnosti zaměstnavatele v kontextu zákoníku práce. S ohledem na tuto skutečnost při převodu

K některým základním aspektům převodu obchodního závodu – 1. část

K některým základním aspektům převodu obchodního závodu –  1. část

Převod obchodního závodu je pro své nesporné výhody v podnikatelské praxi hojně využívaným instrumentem, který ve své základní podobě umožňuje poměrně jednoduché převedení velkých a někdy i složitých souborů jmění, které byly vytvořeny a jsou využívány v souvislosti s provozováním činnosti podnikatele, případně k převodu alespoň jejich funkčních částí. Obchodní závod jako věc hromadná je představován nejen hmotnými movitými

Pravidla čerpání dovolené a na co si dát pozor

Pravidla čerpání dovolené a na co si dát pozor

Koncem léta pomalu, ale jistě, končí období dovolených. Ti šťastnější zaměstnanci vzpomínají na krásné časy u moře, kdežto ti méně šťastní jim mohou jen tiše závidět, pokud jejich žádosti o čerpání dovolené nebylo vyhověno. Kdy vlastně musí zaměstnavatel zaměstnanci vyhovět a kdy naopak může žádost zamítnout? Tento článek si klade za cíl seznámit čtenáře s pravidly

Nástrahy pojistných smluv

Nástrahy pojistných smluv

Jen stěží bychom dnes našli osobu, která nikdy neuzavřela žádnou pojistnou smlouvu. Pojištění majetku, cestovní pojištění nebo pojištění života a zdraví, tedy toho nejcennějšího, co každý člověk má, ale oč může i dílem náhody ze dne na den přijít. Aby byly negativní dopady nastalé nepříjemné nahodilé životní události, v důsledku které člověku vzniká újma, co nejvíce