O řádném hospodáři a jeho péči

O řádném hospodáři a jeho péči

Vnitřní strukturu obchodní korporace tvoří její orgány. Mezi tyto patří zejména nejvyšší orgán (např. valná hromada s.r.o.), kontrolní orgán (např. dozorčí rada a.s.) a statutární orgán (např. komplementář v případě komanditní společnosti nebo jednatel s.r.o.; v angloamerickém prostředí se často používá zkratka CEO). Každý z výše uvedených orgánů má jiné postavení a odlišnou funkci dovnitř či navenek té které

Paragrafy na dovolené aneb O odpovědnosti provozovatele ubytovacího zařízení za vnesené věci

Paragrafy na dovolené aneb O odpovědnosti provozovatele ubytovacího zařízení za vnesené věci

Dnešní příspěvek má letní, prázdninovou tématiku, byť – jak už to u právních článků tohoto typu bývá – bohužel nepopisuje žádný příjemný zážitek z dovolené. Tento článek se totiž zabývá situací, kdy v ubytovacím zařízení (hotel, penzion atd.) dojde obecně řečeno ke škodě na věcech (zničení, krádež apod.), které do ubytovacích prostor vnesl ubytovaný. Bude tak

Náhrada škody způsobené dítětem

Náhrada škody způsobené dítětem

 „Deliktní odpovědnost nezletilého“ – tento, pravda, nepříliš poutavý název článku v sobě skrývá relativně praktickou otázku: nakolik je dítě civilněprávně zodpovědné za škodu, kterou způsobí třetí osobě? Troufám si říci, že tuto otázku si musel již položit každý rodič, který se těší svými velmi aktivními ratolestmi s bujarou fantazií. Cílem tohoto článku je stručně – a s ohledem