Novela občanského zákoníku 2020 – bytové spoluvlastnictví

Novela občanského zákoníku 2020 – bytové spoluvlastnictví

V minulém příspěvku jsme začali popisovat změny v soukromém právu, které do občanského zákoníku s účinností od 1.7.2020 přinesla zatím jeho  poslední novela. Zmínili jsme „znovuzrušení“ zákonného předkupního práva spoluvlastníků nemovité věci a novinky v právní úpravě nájmu bytu. Poslední novelizovanou oblastí, kterou jsme se ještě nezabývali, je bytové spoluvlastnictví. Pojďme tento rest nyní napravit. Kladně hodnotíme v první řadě

Novela občanského zákoníku 2020 – předkupní právo, nájem bytu

Novela občanského zákoníku 2020 – předkupní právo, nájem bytu

V uplynulých týdnech a měsících převažovala v legislativní oblasti aktivita vyvolaná koronavirovou situací. Téměř denně nás vláda nebo parlament zahlcovali řadou nařízení, vyhlášek a novel zákonů, a to zejména v oblasti zdravotnictví, daní, sociálního pojištění apod. Došlo však i na změny zákonů, které byly připravovány již dříve, a nevyvolala je tato mimořádná situace. Jendou z těch, které stojí za

Pravidla pro cesty do zahraničí aneb Semafor i z jiného úhlu pohledu

Pravidla pro cesty do zahraničí aneb Semafor i z jiného úhlu pohledu

Omezení zavedená v důsledku panující pandemie nemoci COVID-19 nadále prostupují celou společností a nemůže být pochyb o tom, že se s nimi setkalo mnohonásobně více občanů, než kolik se dosud mohlo setkat například s Covid pozitivním pacientem. S blížícími se letními měsíci nabývá na aktuálnosti i téma zahraničních cest. Mimořádným opatřením ministerstva zahraničí byly státy Evropské unie a další

Ošetřovné pro zaměstnance a OSVČ v době koronakrize aneb Slibem nezarmoutíš

Ošetřovné pro zaměstnance a OSVČ v době koronakrize  aneb Slibem nezarmoutíš

Již několik týdnů platí v oblasti ošetřovného nová pravidla, zavedená v důsledku pandemie koronaviru. Obecně umožňují rodičům a dalším osobám, aby na tuto dávku dosáhly i po dobu delší než dřívějších devět, potažmo šestnáct, dnů, a mohou díky nim o příspěvek, avšak z jiných zdrojů, než z nemocenského pojištění, žádat také osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Postupem času se

AML vyhláška ČNB aneb Další důvody k zásahům do soukromí klientů

AML vyhláška ČNB aneb Další důvody k zásahům do soukromí klientů

Už před více než rokem nabyla bez větší pozornosti své účinnosti vyhláška ČNB o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Jde o vyhlášku č. 67/2018 Sb. účinnou od 1.10.2018 a dále jí budeme označovat jen jako AML (anti money laundering) vyhláška. Rok

Konec zákona o ochraně osobních údajů aneb Nový zákon o zpracování osobních údajů

Konec zákona o ochraně osobních údajů aneb Nový zákon o zpracování osobních údajů

Bez velkého mediálního zájmu pozbyl dne 23.4.2019 svou účinnost zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (zákon č. 101/2000 Sb.). Na poli ochrany osobních údajů však nezačalo tím dnem panovat žádné bezvládí. Zanikající předpis byl hned s účinností od 24.4.2019 nahrazen zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, přičemž nad vším, co

Osobní překážky v práci na straně zaměstnanců s náhradou mzdy 2. část

Osobní překážky v práci na straně zaměstnanců s náhradou mzdy 2. část

V našem minulém příspěvku již nezbyl prostor věnovat dostatečnou pozornost důležitým osobním překážkám v práci na straně zaměstnanců, které nastávají v důsledku nutnosti doprovodit jejich rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení. Protože navíc i v těchto případech vzniká zaměstnancům za jistých okolností nárok