Příprava novely zákona o zadávání veřejných zakázek

Příprava novely zákona o zadávání veřejných zakázek

V pondělí 16.11.2020 by se na pořad jednání vlády měl dostat dlouho připravovaný návrh novely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“). Ačkoliv se původně plánovaná účinnost novelizovaného znění tohoto zákona z 1.1.2021 odsouvá pravděpodobně až na 1.7.2021, nebude na škodu se už nyní popořadě zběžně seznámit s některými změnami, které by měla přinést. Nové znění

AML vyhláška ČNB aneb Další důvody k zásahům do soukromí klientů

AML vyhláška ČNB aneb Další důvody k zásahům do soukromí klientů

Už před více než rokem nabyla bez větší pozornosti své účinnosti vyhláška ČNB o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Jde o vyhlášku č. 67/2018 Sb. účinnou od 1.10.2018 a dále jí budeme označovat jen jako AML (anti money laundering) vyhláška. Rok

Konec zákona o ochraně osobních údajů aneb Nový zákon o zpracování osobních údajů

Konec zákona o ochraně osobních údajů aneb Nový zákon o zpracování osobních údajů

Bez velkého mediálního zájmu pozbyl dne 23.4.2019 svou účinnost zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (zákon č. 101/2000 Sb.). Na poli ochrany osobních údajů však nezačalo tím dnem panovat žádné bezvládí. Zanikající předpis byl hned s účinností od 24.4.2019 nahrazen zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, přičemž nad vším, co

Osobní překážky v práci na straně zaměstnanců s náhradou mzdy 2. část

Osobní překážky v práci na straně zaměstnanců s náhradou mzdy 2. část

V našem minulém příspěvku již nezbyl prostor věnovat dostatečnou pozornost důležitým osobním překážkám v práci na straně zaměstnanců, které nastávají v důsledku nutnosti doprovodit jejich rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení. Protože navíc i v těchto případech vzniká zaměstnancům za jistých okolností nárok