Zrušení daně z nabytí nemovitostí

Zrušení daně z nabytí nemovitostí

Návrh zákona, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy, předložila vláda k projednání poslanecké sněmovně 27. května 2020. Jeho cílem má být podle ministerstva financí z dlouhodobého hlediska zvýšit dostupnost bydlení, povzbudit ochlazený realitní trh a

Právní otázky kolem koronaviru

Právní otázky kolem koronaviru

Každý, kdo sleduje v médiích zprávy, musel jistě zaregistrovat i opatření přijatá v souvislosti se šířením koronaviru. Každý den ovšem přináší změny ve vývoji a vláda, respektive ministerstva, se svými opatřeními snaží omezit šíření viru. Ještě na začátku února řešili zaměstnavatelé, zda můžou zaměstnancům zakázat dovolenou v Itálii (nemůžou). Později, když vycházely najevo počty nakažených v severní Itálii, si

Sdílené pracovní místo

Sdílené pracovní místo

Sdílené pracovní místo lze zjednodušeně popsat jako možnost dvou (nebo více) zaměstnanců s kratší pracovní dobou sdílet jedno pracovní místo, a to za podmínek, že tito zaměstnanci vykonávají stejný druh práce. Cílem tohoto článku je popsat výhody a nevýhody, které institut sdíleného pracovního místa přináší zaměstnancům i zaměstnavatelům. Tento institut sice zatím není upraven v zákoně, ale

Zvířata v nájemním bytě

Zvířata v nájemním bytě

Ať už jste nájemcem bytu a vášnivým milovníkem zvířat nebo majitelem bytu (případně bytového domu), který musí řešit domácím mazlíčkem způsobené škody vzniklé na jeho vybavení a také stížnosti sousedů a hluk, zápach, popřípadě jiné nepříjemnosti, vzniklé v souvislosti s chovem domácích zvířat v bytě, může být pro vás tento článek přínosný. Následující text má totiž

Rozhodčí doložky ve spotřebitelských smlouvách

Rozhodčí doložky ve spotřebitelských smlouvách

Ochrana spotřebitele je oblastí, na níž je v rámci Evropské unie kladen velký důraz. I v rámci českého právního řádu již samozřejmě existuje mnoho předpisů, regulujících tuto problematiku. K nejvýznamnějším patří zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, který zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie a upravuje kromě jiného

Hromadné žaloby

Hromadné žaloby

Vzhledem k tomu, že se i v České republice připravuje návrh zákona o hromadných žalobách, je velmi pravděpodobné, že se s tímto pojmem dříve nebo později budeme setkávat také v našem právním řádu. Co to jsou hromadné žaloby, kdo a za jakých podmínek je bude moci využívat, a jaký je vlastně jejich účel, se pokusím vysvětlit v následujícím článku. Ačkoli