Čerpání dovolené po novele zákoníku práce

Čerpání dovolené po novele zákoníku práce

Čerpání dovolené po novele zákoníku práce K prvnímu lednu 2021 nabývají účinnosti některá ustanovení zákona č.  285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony. Tato dlouho očekávaná novela zákoníku práce přináší mimo jiné i výrazné změny právní úpravy dovolené, a právě tomuto tématu se budeme podrobněji věnovat

Zvířata v nájemním bytě

Zvířata v nájemním bytě

Ať už jste nájemcem bytu a vášnivým milovníkem zvířat nebo majitelem bytu (případně bytového domu), který musí řešit domácím mazlíčkem způsobené škody vzniklé na jeho vybavení a také stížnosti sousedů a hluk, zápach, popřípadě jiné nepříjemnosti, vzniklé v souvislosti s chovem domácích zvířat v bytě, může být pro vás tento článek přínosný. Následující text má totiž

Rozhodčí doložky ve spotřebitelských smlouvách

Rozhodčí doložky ve spotřebitelských smlouvách

Ochrana spotřebitele je oblastí, na níž je v rámci Evropské unie kladen velký důraz. I v rámci českého právního řádu již samozřejmě existuje mnoho předpisů, regulujících tuto problematiku. K nejvýznamnějším patří zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, který zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie a upravuje kromě jiného

Hromadné žaloby

Hromadné žaloby

Vzhledem k tomu, že se i v České republice připravuje návrh zákona o hromadných žalobách, je velmi pravděpodobné, že se s tímto pojmem dříve nebo později budeme setkávat také v našem právním řádu. Co to jsou hromadné žaloby, kdo a za jakých podmínek je bude moci využívat, a jaký je vlastně jejich účel, se pokusím vysvětlit v následujícím článku. Ačkoli