Zahraniční působení

Poskytujeme v rámci poboček a ve spolupráci s partnerskými kancelářemi na území Slovenské republiky a Polské republiky komplexní právní a daňové poradenství tuzemským i zahraničním podnikatelským subjektům a jednotlivcům.