PRO BONO

Advokátní kancelář HAJDUK & PARTNERS s.r.o. přistupuje ke společenské a etické odpovědnosti spojené s výkonem advokacie a v oblasti pro bono aktivit úzce spolupracuje s Charitou Jablunkov a Charitou Český Těšín. Jedná se o dobrovolnou službu, která slouží všem občanům, kteří potřebují kvalifikovanou pomoc právníka a z finančních důvodů si nemohou dovolit navštívit advokáta nebo notáře.

Podzim s právem

Kritické myšlení a právní povědomí je v současné složité době potřebnou, ale bohužel stále opomíjenou součástí vzdělání. Proto jsme se rozhodli zorganizovat projekt s názvem Podzim s právem. Jedná se o soubor devíti právních workshopů pro studenty posledních ročníků gymnázia, ve který je kromě právního a občanského vzdělávání kladen důraz také na kritické myšlení a schopnost přednést a obhájit svůj názor. Mezi lektory budou kromě zaměstnanců naší společnosti také vyučující z Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

www.podzimspravem.wix.com/podzimspravem

Charita Jablunkov

Charita Jablunkova

Charita Jablunkov je nestátní neziskovou organizací, církevní právnickou osobou, která nabízí služby konkrétním lidem, a to v denním stacionáři, v bezplatné právní poradně, v humanitární pomoci – humanitárním skladu a snaží se aktivně reagovat na potřeby lidí v nouzi.

Zřizovatelem Charity Jablunkov je Biskupství ostravsko-opavské, biskup František Václav Lobkowicz. Byla zřízena 1.1.2001 a řídí se stanovami Diecézní charity ostravsko-opavské.

Tato veřejně-prospěšná činnost je zajišťována partnerem advokátní kanceláře JUDr. Markem Jakubíkem.

jablunkov.caritas.cz

Charita Český Těšín

Charita Český Těšín

Charita Český Těšín byla zřízena v roce 1993 jako účelové zařízení církve s vlastní právní subjektivitou, je součástí Diecézní charity ostravsko-opavské a svou činnost realizuje v severovýchodní části Moravskoslezského kraje, na území Karvinska, Havířovska a Českotěšínska. Charita Český Těšín zahrnuje 12 středisek, která zajišťují realizaci jednotlivých sociálních služeb, mezi zařízeními Charity Český Těšín se nachází domy a centra pro seniory, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, dům pro matky v tísni, pečovatelská, ošetřovatelská a asistenční služba, apod.

Charita Český Těšín je nestátní nezisková organizace, církevní právnická osoba. Jejím posláním je pomáhat lidem v hmotné, sociální a duševní tísni, a to zejména prostřednictvím realizace sociálních a sociálně-zdravotních služeb.

Hlavním cílem Charity Český Těšín je pomoc a podpora osobám v tísni prostřednictvím aktuální nabídky sociálních a sociálně zdravotních a preventivních služeb. Druhotným cílem je vyvíjení a provozování aktivit směřujících k podpoře hlavního cíle.

Tato veřejně-prospěšná činnost je zajišťována advokátním koncipientem advokátní kanceláře Mgr. Pavlem Longinem.

ceskytesin.caritas.cz

Vzdělávací projekt dotovaný EU Logo OPZ barevné

Uspěli jsme s projektem dotovaným z Operačního programu Zaměstnanost, který se zaměřuje na vzdělávání našich zaměstnanců v měkkých a jazykových dovednostech za pomocí interních i externích lektorů, abychom zvýšili jejich kvalifikace a zkvalitnili naše služby.

Kam dále..