Polska

HAJDUK & PARTNERS, Kancelaria Adwokacka Adamczyk, Świerczek sp.k.S

Piotr Adamczyk – wspólnik Kancelarii Adwokackiej HAJDUK & PARTNERS s. r. o. – rozpoczął świadczenie usług prawnych na terenie Polski w 2013 r., kiedy to został wpisany na listę prawników zagranicznych prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie. Jako prawnik zagraniczny Piotr Adamczyk jest uprawniony do reprezentowania klientów przed sądami i organami administracyjnymi w Polsce.

W ramach Kancelarii pracują specjaliści od prawa polskiego, którzy posługują się językiem polskim na poziomie języka ojczystego i ukończyli studia prawnicze w Polsce. Pracownicy Kancelarii posiadają nie tylko dobrą znajomość prawa polskiego, ale także polskich realiów gospodarczych.

Kancelaria świadcząc usługi prawne koncentruje się na następujących obszarach polskiego prawa:

  • prawo spółek
  • prawo zobowiązań
  • sądowa windykacja wierzytelności
  • postępowanie sądowe i administracyjne, reprezentowanie przed polskimi sądami i organami administracyjnymi
  • fuzje i przejęcia (due diligence)
  • prawo pracy
  • prawo upadłościowe
  • nieruchomości i prawo budowlane
  • prawo finansowe
  • zamówienia publiczne i projekty PPP.

Kontakt

HAJDUK & PARTNERS, Kancelaria Adwokacka Adamczyk, Świerczek sp.k.
ul. Piłsudskiego 40/1, 31-111 Kraków
tel.: +48 532 724 668

E-mail: office@hajduk-partners.pl

NIP: 6772416057
REGON: 366657966

Oddział w Cieszynie
HAJDUK & PARTNERS, Kancelaria Adwokacka Adamczyk, Świerczek sp.k.
ul. Bielska 68
43-400 Cieszyn