Działalność zagraniczna

W ramach swoich oddziałów oraz współpracy z kancelariami partnerskimi Kancelaria rozszerzyła zakres swoich usług także na teren Słowacji i Polski.