Mecenat

Kancelaria Adwokacka HAJDUK & PARTNERS s.r.o. już od wielu lat wspiera różne inicjatywy pożytku publicznego. Do sponsorowanych projektów, stowarzyszeń należą:

Sponzoring Klub hokejowy HC Ocelaři Třinec, który w sezonie 2010/2011 zdobył mistrzostwo czeskiej hokejowej extraligi.
Sponzoring Pole golfowego Ropice Golf Course, którego sponsorem Kancelaria jest od letniego sezonu 2011. Pole golfowe jest zlokalizowana w gminie Ropice na pograniczu polsko-słowackim.
Sponzoring Caritas Opava – państwowa, non-profit, katolicka organizacja, która jest jednostką organizacyjną Caritas Diecezji Ostrawsko-Opawskiej. W ramach wsparcia zapewniona jest rehabilitacja społeczna osób niewidomych zamieszkujących w Domu św. Cyrula i Metodego w Vlaštovičkach koło Opawy.
Sponzoring Polski Związek Kulturalno-Oświatowy – stowarzyszenie w Republice Czeskiej, które już od ponad 60 lat działa na rzecz zachowania tożsamości ludności autochtonicznej Śląska Cieszyńskiego poprzez wspieranie miejscowych tradycji, polskiej kultury i upowszechnianie edukacji w języku polskim.
Sponzoring Auxilia pro silesia o.s. – stowarzyszenie, którego celem statutowym jest wsparcie i rozwój różnych inicjatyw związanych z kulturą, higieną zdrowia psychicznego oraz sportem.