PRO BONO

Kancelaria adwokacka HAJDUK & PARTNERS s.r.o. podchodzi bardzo poważnie do odpowiedzialności społecznej i etycznej związanej z wykonywaniem zawodu adwokata. Stale prowadząc działalność pro bono ściśle współpracuje z Caritas Jabłonków i Caritas Czeski Cieszyn. W całym przedsięwzięciu najistnotniejszy jest wolontariat, który służy społeczeństwu i osobom które potrzebują wykwalifikowanej pomocy prawnika, a z powodów finansowych nie stać ich na wizytę u adwokata lub notariusza.

Charita Jablunkov

Charita Jablunkova

Caritas Jabłonków jest niepubliczną i niezarobkową organizacją, kościelną osobą prawną, która oferuje pomoc konkretnym osobom, w dziennym centrum opieki, w darmowej poradni prawnej. Realizując pomoc humanitarną – poprzez działanie magazynu humanitarnego stara się zaspokajać potrzeby osób potrzebujących. Założycielem Caritas Jabłonków jest biskupstwo ostravsko-opawskie pod przewodnictwem biskupa František Václav Lobkowicz.

Powstała 1.1.2001 i jest regulowana statutem Diecezalnej caritas ostrawsko-opawskiej.

Działalnością pożytku publicznego zarządza wspólnik kancelari adwokackej JUDr. Marek Jakubík.

jablunkov.caritas.cz

 

 

Charita Český Těšín
Charita Český Těšín

Caritas Czeski Cieszyn została założona w 1993 roku jako kościół, z własną osobowością prawną. Jest częścią Diecezalnej Caritas Ostrawsko-Opawskiej i swoją działalność prowadzi w północno-wschodniej części województwa morawsko-śląskiego, na obszarze Karwiny , Hawierzowa i Czeskiego Cieszyna.

Caritas Czeski Cieszyn składa się z 12 ośrodków, które zapewniają realizację różnych usług społecznych. Wśród ośrodków Charitas Czeski Cieszyn znajdują się domy i ośrodki dla osób starszych, ośrodki wyposażone w urządzenia dla dzieci i młodzieży, ośrodki dla matek w trudnej sytuacji życiowej, ośrodki służby lekarskiej, opieki, pomocy etc ..

Caritas Czeski Cieszyn jest niepubliczną i niezarobkową organizacją, a także kościelną osobą prawną. Jej misją jest jest niesienie pomocy osobom z problemami finansowymi, socjalnymi i duchowymi. Pomoc jest realizowana min. poprzez wypłatę świaczeń socjalnych i społeczno-zdrowotnych. Jej głównym celem jest pomaganie i wspieranie osób w potrzebie przy pomocy aktualnej oferty służby społecznej, społeczno-zdrowotnej i usług prewencyjnych. Inny cel stanowi działlnośc na rzecz rozwoju wspólnoty lokalnej i działalność mająca za zadanie pomoc biednym i potrzebującym.

Działalnością pożytku publicznego zarządza adwokat kancelari adwokackej Mgr. Pavel Longin.

ceskytesin.caritas.cz