Usługi prawne

Kancelaria Adwokacka HAJDUK & PARTNERS s.r.o. świadczy usługi prawne w ramach praktyki ogólnej, tj. w wszystkich dziedzinach prawa, w których klient (jako osoba fizyczna lub przedsiębiorca) może potrzebować profesjonalnej pomocy prawnej.

Obszary praktyki:

 • spółki prawa handlowego
 • nieruchomości
 • prawo umów
 • papiery wartościowe
 • audyty i akwizycja spółek
 • polubowna windykacja wierzytelności
 • prawo upadłościowe
 • prawo pracy
 • prawo karne
 • postępowania sądowe i arbitrażowe
 • prawo administracyjne
 • prawo jednostek samorządu terytorialnego