Mgr. Veronika Hokešová

Spolupracující advokátka

img

office@hajduk.cz

Veronika se specializuje na korporátní právo, smluvní agendu a IT právo. Svým klientům pomáhá při zakládání, správě a vedení obchodních korporací. Má zkušenosti se zakládáním a rušením odštěpných závodů zahraniční právnické osoby v ČR a smluvní úpravou vztahů mezi mateřskými a dceřinými společnostmi.

Pro své klienty z řad Start-upů a podnikatelů v e-commerce vyjednává, tvoří a připomínkuje obchodní smlouvy a poskytuje poradenství ve vnitrostátních i mezinárodních obchodních transakcích.

Hovoří česky a anglicky.

 

 

Hrabinská 498/19
737 01, Český Těšín, Česká republika

 

Tel.: +420 558 711 529
E-mail: office@hajduk.cz

Mimosoudní řešení

 

Zásady ochrany osobních údajů