Správní právo

  • všeobecné poradenství v oblasti správního práva
  • sepisování návrhů na zahájení řízení, vyjádření ve věci, stížností, řádných i mimořádných opravných prostředků a jiných podání v řízeních před správními orgány a soudy ve správním soudnictví
  • zastupování klientů v řízeních před orgány veřejné správy, a to státní správy i samosprávy, zejména v řízeních u katastrálních úřadů, stavebních úřadů, finančních úřadů a živnostenských úřadů
  • zastupování klientů ve věcech správního trestání, v řízeních ve věcech přestupků fyzických osob, jakož i správních deliktů fyzických a právnických osob
  • sepisování žalob ve správním soudnictví, včetně zastupování před správními soudy i v řízení o kasační stížnosti před Nejvyšším správním soudem

< Zpět na právní služby