Soudní a rozhodčí řízení

  • zastupování klientů před soudy všech stupňů a před Ústavním soudem České republiky
  • sepisování rozhodčích smluv a rozhodčích doložek
  • sepisování návrhů na zahájení soudních rozhodčích řízení
  • zpracovávání právních analýz skutkového stavu a návrhů procesní strategie
  • zastupování stran v rozhodčím řízení
  • zastupování klientů při jednáních o smírném řešení
  • právní podpora při vymáhání rozhodnutí

<  Zpět na právní služby