Smluvní agenda

 • příprava, sepisování a posuzování všech typů smluv, zejména smlouvy o převodech nemovitostí – kupní, darovací, směnné atd.
 • smlouvy spoluvlastnické
 • smlouvy o věcných břemenech
 • smlouvy o dílo
 • smlouvy o převodech obchodních podílů
 • smlouvy zprostředkovatelské
 • smlouvy o obchodním zastoupení
 • smlouvy o postoupení pohledávek
 • smlouvy o převzetí závazku
 • smlouvy nájemní a podnájemní
 • smlouvy o převodech členství v družstvech
 • smlouvy zakládající zajištění závazku – zástavní smlouvy
 • smlouvy o ručení
 • smlouvy o převodu práva k zajištění závazku, jakož i smlouvy nepojmenované nebo smíšené

<  Zpět na právní služby