Právní audity, akvizice

  • komplexní služby v oblasti právního auditu (due dilligence), zejména v souvislosti s akvizicemi (např. postavení a fungování statutárních orgánů, právní vztahy k nemovitostem, pracovněprávní vztahy)
  • právní posouzení veškerých předpisů společnosti (stanov, společenské smlouvy, vnitřních předpisů apod.)
  • právní revize soudních sporů společnosti
  • komplexní právní posouzení obchodních transakcí
  • posouzení výhodnosti smluv pro společnost a právních rizik z nich plynoucích
  • právní audit obchodních smluv společnosti

<  Zpět na právní služby