Pracovní právo

 • soupis a revize smluvních dokumentů v souladu s pracovněprávními předpisy
 • pracovní řády a vnitřní předpisy zaměstnavatele
 • úprava postavení statutárních orgánů a managementu
 • nastavení systému odměn a bonusů
 • konkurenční doložky a právní ochrana know-how
 • řešení pracovněprávních sporů
 • zastupování při jednání s odbory
 • kolektivní smlouvy
 • specifické otázky zaměstnávání cizinců
 • zastupování zaměstnanců ve sporech plynoucích z pracovních smluv
 • zastupování při neplatném skončení pracovního poměru
 • uplatňování nároků z titulu náhrady škody
 • poradenství ve věcech ochrany práv zaměstnanců
 • vymáhání mzdových náhrad a jiných nároků zaměstnance

<  Zpět na právní služby