Obchodní společnosti

  • zakládání obchodních společností a družstev
  • vyhotovení a obstarání všech právem požadovaných dokumentů, rejstříkových zápisů, podnikatelských oprávnění, koncesí, licencí a zajištění splnění dalších formálních požadavků vyžadovaných při vzniku, správě a změnách společností
  • přípravu a vyjednávání dohod mezi společníky a akcionáři; asistenci statutárním orgánům obchodních společností s vedením corporate governance a správou společností
  • poradenství ve vztazích mezi mateřskými a dceřinými společnostmi a v koncernových záležitostech; příprava či přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, zprávy o podnikatelské činnosti, výroční zprávy, ovládacích smluv, smluv o výkonu funkce a dalších dokumentů
  • komplexní zajištění průběhu valných hromad obchodních společností
  • zastupování klientů na valných hromadách; realizace zvýšení či snížení základního kapitálu, přeměny společností, změny druhu, formy nebo podoby akcií; asistenci při likvidaci, zrušení a zániku společností
  • řešení korporátních otázek s mezinárodním prvkem (změna sídla společnosti, přeshraniční fúze, prodeje podílů ve společnosti nebo podniků do zahraničí aj.)

<  Zpět na právní služby