Nemovitosti

  • právní pomoc při dispozicích klientů s nemovitostmi (koupě, prodej, darování, pronájem a další), zejména sepis smluv a zastupování v řízení před katastrálními, stavebními či jinými správními úřady
  • možnost advokátní úschovy peněz
  • pronájmy bytových, kancelářských, obchodních a průmyslových prostor
  • ošetření problematiky věcných břemen
  • úprava práv a povinností zástavce a zástavního věřitele
  • agenda společenství vlastníků jednotek
  • právní pomoc při řešení sporů mimosoudní i soudní cestou

<  Zpět na právní služby