Insolvence

  • zastoupení věřitelů, jakož i samotných dlužníků ve všech fázích insolvenčního řízení
  • vyhodnocení situace a doporučení řešení úpadku dlužníka konkursem nebo reorganizací
  • příprava insolvenčního návrhu
  • přihlášení pohledávek u insolvenčního soudu
  • popření nedůvodných pohledávek jiných věřitelů
  • zkracující uspokojení pohledávek
  • zastupování ve všech typech incidenčních sporů (spory o pohledávky i spory o majetek)
  • poradenství při prodeji nebo strategické koupi pohledávek
  • kontrola majetkových operací s dopady na uspokojení vašich pohledávek
  • poskytování efektivní podpory v celém průběhu insolvenčního řízení

<  Zpět na právní služby