Cenné papíry

  • právní služby týkající se cenných papírů a nakládání s nimi
  • vydávání a emitování cenných papírů (akcie, dluhopisy, směnky, šeky)
  • právní servis související se smluvní agendou týkající se cenných papírů (převodní a obstaravatelské smlouvy, smlouvy o úschově a správě)
  • právní služby související s problematikou zastavení cenných papírů
  • právní služby týkající se přeměn podoby cenných papírů
  • právní služby související s problematikou směnečného práva (vystavování směnek, jejich vymáhání, zastupování v řízení nalézacím i exekučním)

<  Zpět na právní služby