Tomáš JakubíkAdvokát

V roce 2003 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Po ukončení studia působil v letech 2003 – 2008 jako koncipient v Advokátní kanceláři HAJDUK & PARTNERS s.r.o., kde po složení advokátních zkoušek v roce 2009 pracuje jako zaměstnaný advokát na pobočce v Jablunkově.

Má bohaté zkušenosti v oblasti práva správního, zejména pak práva územních samosprávných celků, správního řízení, přestupkového práva apod.

Dále se v rámci advokátní kanceláře specializuje na občanské právo (zejména smlouvy o převodu nemovitostí a zastupování v řízení před katastrálními úřady, další smluvní a spornou agendou), obchodní právo (zejména závazkové právo, vymáhání pohledávek včetně zastupování v soudním řízení, zakládání obchodních společností) a právo rodinné.

Hovoří polsky a anglicky.

KONTAKT
Tel.: +420 558 357 270
Email: jablunkov@hajduk.cz

Blog autora

< Zpět