Richard KolibaPartner

Richard vystudoval magisterský studijní program Právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde úspěšně ukončil své studium v roce 2004.

Po ukončení studií pracoval na právním oddělení Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky. V roce 2006 pak začal působit jako advokátní koncipient v Advokátní kanceláři HAJDUK & PARTNERS s.r.o., kde je od roku 2008, po úspěšném složení advokátních zkoušek, činný jako advokát a od roku 2012 rovněž jako partner advokátní kanceláře.

V rámci své advokátní činnosti se specializuje zejména na obory práva občanského a obchodního, kde poskytuje komplexní právní služby pro široký okruh podnikatelských i nepodnikatelských subjektů, a to jak v rámci závazkových právních vztahů včetně kompletního vedení agendy vymáhání pohledávek, tak rovněž v rámci práva obchodních společností.

Kromě výše uvedeného se dále zaměřuje na právo pracovní, v jehož rámci zajišťuje kompletní vedení pracovně-právní agendy zaměstnavatelů, přičemž v rámci Advokátní kanceláře HAJDUK & PARTNERS s.r.o. je pověřen vedením oddělení trestního práva. Své klienty pak zastupuje v soudních řízeních, a to nejen ve výše specifikovaných oborech práva.

Richard se pravidelně účastní vědeckých konferencí v České republice i v zahraničí a rovněž se věnuje publikační činnosti, kdy je autorem řady odborných článků.

Aktivně ovládá češtinu, angličtinu a polštinu, pasivně pak slovenštinu a němčinu. Ve svém volném čase se věnuje sportu, cestování a přírodě.

KONTAKT
Tel.: +420 558 711 529
Email: office@hajduk.cz

< Zpět