Radim KwaczekKoncipient

V roce 2015 absolvoval magisterské studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (diplomová práce na téma „Sousedská práva ve světle rekodifikace“). Profesní zkušenosti získával již v průběhu posledních tří let svého studia, a to v rámci spolupráce s Advokátní kanceláří HAJDUK & PARTNERS s.r.o. Ihned po ukončení studia nastoupil u jmenované advokátní kanceláře na pozici advokátního koncipienta.

Ve své praxi se zaměřuje na závazkové právo občanské a obchodní. Zkušenosti má také v oblasti vymáhání pohledávek a správního práva. Právní služby poskytuje také v německém jazyce.

Hovoří plynule německy.

Blog autora

< Zpět