Jana SamkováAdvokát

V roce 2013 úspěšně absolvovala pětileté magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, jež bylo zakončeno dvěma státními zkouškami z předmětů trestní a správní právo a dále občanské a obchodní právo. Diplomovou práci pak obhajovala z oboru práva občanského, a to na téma Darovací smlouva se zaměřením na vrácení daru. Krátce po ukončení studia nastoupila na pozici advokátní koncipientky v Advokátní kanceláři HAJDUK & PARTNERS s.r.o., kam již během svého studia docházela na odbornou praxi.

Ve své praxi se zaměřuje zejména na právo soukromé, a to právo občanské a právo obchodních společností (rovněž s ohledem na skutečnost, že státní zkoušku absolvovala již z nové právní úpravy).

Hovoří anglicky a německy.

KONTAKT
Tel.: +420 558 711 529
Email: jana.samkova@hajduk.cz

Blog autora

< Zpět