Bogdan HajdukPartner

Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 1994. Po ukončení studia působil jako advokátní koncipient. Výkon advokátní praxe zahájil v roce 1999 jako jeden ze zakladatelů sdružení advokátů Kubiczek & Hajduk, od roku 2003 – po přistoupení nových partnerů – v Advokátní kanceláři HAJDUK & PARTNERS.

V roce 2004 získal oprávnění k výkonu advokacie na území Slovenské republiky a od roku 2010 působí v partnerské společnosti Advokátska kancelária JAKUBÍK & HAJDUK s.r.o. jako společník a jednatel.

Specializuje se na oblast obchodního a občanského práva se zvláštním zřetelem na právo obchodních společností, akciové právo, směnečné právo a právo nemovitostí, a v neposlední řadě také právo finanční a daňové. Své mnohaleté praktické zkušenosti uplatňuje také při poskytování právního poradenství investorům v oblasti individuálního i kolektivního investování.

Hovoří polsky, anglicky a rusky.

KONTAKT
Tel.: +420 558 986 250
Email: trinec@hajduk.cz

< Zpět