Opět se blíží doba letních dovolených, a proto je na čase osvěžit si práva, která vám mohou vzniknout v souvislosti se zkaženou dovolenou. Ne vždy totiž vaše vysněná dovolená bude probíhat podle vašich představ. V závislosti na původu vad nebo obtíží, které vaši dovolenou zkazily, pak máte i různé možnosti, jak alespoň částečně eliminovat nepříjemné pocity z vašeho zájezdu.

Ihned na počátku musím zdůraznit, že následující řádky se netýkají vad nebo obtíží, které byly na vaší dovolené způsobeny počasím nebo obdobnými vlivy. Žádná cestovní kancelář totiž nedokáže tyto přírodní síly ovlivnit, a tak nemůže být ani odpovědná za propršené dovolenkové dny, studenou vodu v moři, či naopak příliš vysoké až úmorné teploty v letních destinacích.

Jak jsem již zmínil, základní podmínkou, abyste mohli reklamovat vady dovolené a žádat přiměřenou náhradu, je koupě zájezdu u některé z cestovních kanceláří. Nevydařenou dovolenou, kterou si sami naplánujete vč. dopravy a ubytování, vám bohužel nikdo nenahradí.

Jedna rada hned na úvod. Při výběru dovolené v katalozích či na webových stránkách cestovních kanceláří si vždy dejte pozor na „hvězdičkové“ hodnocení cílových destinací. Toto hodnocení, zejména v případě afrických či balkánských zemí, rozhodně neodpovídá našemu pojetí hodnocení hotelů pomocí hvězd. Čtyřhvězdičkový hotel v Tunisku totiž zpravidla bude odpovídat nejlépe tříhvězdičkovému ubytování u nás. Samy cestovní kanceláře tento způsob hodnocení vysvětlují zpravidla ve svých složitých podmínkách či pokynech.

Jakmile již svou dovolenou vyberete, zaplatíte a konečně na ni i vyrazíte, pamatujte na následující. V případě zjištěných obtíží, vad či nesouladu podmínek zájezdu s realitou, musíte řešit nápravu těchto vad ihned na místě s určeným delegátem cestovní kanceláře. Nezapomeňte si o tom všem nechat sepsat delegátem protokol zjištěných vad či nesoulad podmínek zájezdu a tyto raději ještě i sami odpovídajícím způsobem zaznamenejte (fotografie, video atd.). Na základě vytknutí vad by pak příslušný delegát měl zjednat jejich nápravu (výměna pokoje, zajištění jiného stravování apod.)

Pokud delegát nápravu vad v přiměřené lhůtě nezajistí, nebo by si náprava vad zájezdu vyžádala neúměrné náklady, můžete si nápravu zjednat sami, přičemž cestovní kancelář by vám poté měla proplatit účelně vynaložené náklady. Jestliže nabízenou nápravu vad z legitimního důvodu nepřijmete, nebo budou vady zájezdu natolik závažné, že odmítnete pokračovat v zájezdu, měla by cestovní kancelář na své náklady zajistit vaši přepravu na místo odjezdu nebo na jiné ujednané místo, jak to stanovuje § 2539 občanského zákoníku.

V souvislosti s vadami zájezdu se pak nabízí ještě sleva z ceny zájezdu v přiměřeném rozsahu. Na tuto slevu z ceny zájezdu budete mít nárok, jestliže uvedené vady vytknete na místě zájezdu u delegáta nebo nejpozději do jednoho měsíce od skončení zájezdu přímo u cestovní kanceláře. Pokud budete o tuto slevu z ceny zájezdu žádat, mohou vám při stanovování výše slevy pomoci tzv. Frankfurtské tabulky, nebo kompenzační tabulky ITQ Standard.

Tyto tabulky řadí slevy do jednotlivých kategorií (ubytování, stravování, doprava aj.). Pro příklad lze uvést, že nemáte-li z vašeho pokoje v hotelu výhled na moře, ačkoliv jste si za tento výhled na moře připlatili, máte nárok na slevu ve výši 5-10 % z ceny zájezdu. Pokud vám byl přislíben úklid pokoje, avšak ve skutečnosti pokoj není v průběhu pobytu uklízen vůbec nebo velmi špatně, máte nárok na slevu ve výši až 25 % z ceny zájezdu.

Důležité přitom je, že slevy za jednotlivá pochybení se sčítají, a tak můžete dosáhnout až na slevu ve výši 100 % z ceny zájezdu (nikoliv však více). Pokud cestovní kanceláře poskytují výše uvedený ITQ Standard, můžete žádat dokonce i újmu za narušení dovolené, která činí minimálně 1 000 Kč za každý den vaší dovolené, avšak pouze v případě, že výše slev z ceny zájezdu dle jednotlivých kritérií dosáhne alespoň 50 %.

Na závěr přitom radím, abyste se předtím, než se rozhodnete uvedené nároky ze zkažených dovolených uplatňovat u cestovních kanceláří, poradili s právníkem. V těchto sporech bude totiž vždy důkazní břemeno ležet na vaší straně, a tedy budete to vy, kdo bude muset prokazovat, že váš zájezd měl skutečně takové vady, na jejichž základě příslušnou slevu z ceny zájezdu uplatňujete.